Adam Lipski
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

1.  Każdy, kto zauważy nawet najmniejszy pożar, lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast alarmować:
- osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru,
- Państwową Straż Pożarną tel.998,
- Zarządzającego budynkiem.
2. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:

 • dokładny adres, nazwę obiektu lub jego części, w której powstał pożar,
 • co się pali ( np. pali się pomieszczenie magazynku podręcznego, archiwum, komputer w pomieszczeniu biurowym , itp.),
 • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
 • nr telefonu z którego się mówi i swoje nazwisko.

UWAGA:
ODŁOŻYĆ SŁUCHAWKĘ DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA, ODCZEKAĆ CHWILĘ PRZY TELEFONIE NA EWENTUALNE SPRAWDZENIE.

3. W razie potrzeby alarmować inne służby - np. Policję, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Sieci Wodociągowej itp.
4. W przypadku gdy nie potrafimy zidentyfikować zagrożenia, nie wiemy jaką służbę ratowniczą wezwać, można skorzystać z ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego112.
5. Równocześnie z alarmowaniem Jednostek PSP należy przystąpić do akcji
ratowniczo-gaśniczej przy pomocy gaśnic i hydrantów znajdujących się w budynku.
6. Do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP, kierownictwo akcją obejmuje Zarządzający budynkiem, osoba upoważniona a w razie ich nieobecności - osoba dorosła najbardziej energiczna i opanowana.
7. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać że:

 • w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia, ewakuację ludzi a następnie ewakuację mienia,
 • wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,

UWAGA:
NIE WOLNO GASIĆ WODĄ JAK I RÓWNIEŻ GASNICĄ PIANOWĄ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNCH BĘDĄCYCH POD NAPIĘCIEM.

 • usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami
 • palnymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne materiały, maszyny, urządzenia, itp.
 • nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
 • przestrzegać w czasie gaszenia zasad bezpieczeństwa. Otwierając drzwi do pomieszczeń w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność (ognie żgące). Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub otwieranie zza drzwi.
 • wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką.
 • po przyjeździe jednostki straży pożarnej do pożaru udzielić niezbędnych informacji i podporządkować się decyzji Kierującego akcją ratowniczą w zakresie działalności gaśniczej.

Selektywna zbiórka odpadów
Regulamin porządku domowego
Wodomierze
Dodatki mieszkaniowe
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
StartOfertaDane kontaktoweAktualności/ogłoszeniaPrzydatne informacjePrzepisy prawne
Wszelkie prawa zastrzeżone (Adam Lipski Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami)