Adam Lipski
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
Prosimy o prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów!
Przypominamy, że do Państwa dyspozycji ustawione zostały 3 pojemniki na odpady: 

MAŁY POJEMNIK – odpady „bio” Wrzucamy: odpady z owoców i warzyw, liście, fusy od herbaty i kawy razem z filtrami, skorupki jaj. Nie wrzucamy: resztek mięs, wędlin, ryb i kości.

Odpady należy umieszczać ,,luzem”, bez worków foliowych!


DUŻY ( PLASTIKOWY ) POJEMNIK – surowce i szkło
Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, stare gazety, opakowania plastikowe po produktach spożywczych (jogurtach, serkach, kefirach, tłuszczach, butelki po napojach), opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach, torebki foliowe, metale (puszki po napojach, narzędzia zabawki), odpady ze szkła opakowaniowego, słoiki butelki; Nie wrzucamy: opakowań tetra pak, pampersów, podkładek, opakowań po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach, olejach spożywczych, olejach technicznych, lekach, szyb okiennych, samochodowych, luster, szkła zbrojonego, porcelany.
Opakowania przed wyrzuceniem należy umyć. Pudła i kartony należy przed wyrzuceniem złożyć, butelki plastikowe i puszki - zgnieść w celu zmniejszenia ich objętości! Z butelek należy zdjąć nakrętki.


DUŻY (BLASZANY) POJEMNIK – pozostałe odpady
odpady niepodlegające segregacji;

Umieszczanie w pojemnikach odpadów innych niż do tego przeznaczone (np. butelek czy toreb foliowych w pojemniku „bio”) powoduje konieczność ich wywozu jako odpadów NIESEGREGOWANYCH, co wiąże się z wielokrotnie wyższymi opłatami. Konieczność wywozu większej ilości odpadów niesegregowanych będzie się wiązała ze wzrostem opłat z tytułu wywozu śmieci i koniecznością uregulowania niedopłaty przez każdego mieszkańca.  

Jednocześnie prosimy o nieumieszczanie żadnych przedmiotów ponadgabarytowych w częściach wspólnych nieruchomości ( piwnice, strychy, klatki schodowe ) oraz przed i w pergoli. Obowiązek wywiezienia w/w przedmiotów obciąża osobę wyrzucającą. W sprawie numeru telefonu do firm wywożących tego typu przedmioty prosimy kontaktować się z Administratorem.
 

Selektywna zbiórka odpadów
Regulamin porządku domowego
Wodomierze
Dodatki mieszkaniowe
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
StartOfertaDane kontaktoweAktualności/ogłoszeniaPrzydatne informacjePrzepisy prawne
Wszelkie prawa zastrzeżone (Adam Lipski Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami)