Ustawa o własności lokali:                                 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych:

Ustawa Prawo budowlane